Kemiprodukter

Vi är återförsäljare för Arom-dekor AB och deras varumärke AdProLine. De har många års erfarenhet från den tunga sidan och AdProLine skall ses som en symbol för ett kvalitets- och miljötänkande för alla typer av användare, såväl professionella som privata.

AdProLines sortiment innefattar bl a

  • AdBlue; gör att avgaserna renas och att fordonen därmed blir mer miljövänliga och klarar utsläppskraven. Används i fordon med SCR-teknik.
  • Avfettningsmedel; ett komplett sortiment av alkaliska och pertrouleumbaserade produkter
  • Glykoler; etylen- och propylenglykoler av standard- och longlife-typ, som passar till alla fordonsfabrikat och värme- och kylsystem.
  • Spolarvätska; koncentrerade och färdigblandade
  • Konsumentprodukter; spisbränsle, lysfotogen och övriga fordonsprodukter

Länkar:

Arom-dekor AB
Artikel om Arom-dekor's spolarvätska